Algemene Voorwaarden

Inschrijving 
 
Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yogalessen. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De docent van Yogalief heeft het recht een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering gebeuren en deze les mag dan in overleg op een ander moment ingehaald worden.
Bij inschrijvingen wordt er een plek gereserveerd op de overeengekomen lestijd(en).  
Wanneer je van lestijd wilt veranderen, dient dit eerst te worden overlegd.
 
Aansprakelijkheid 
 
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docenten zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren of materiële schades, die al dan niet direct of  indirect in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
 
Blessures / zwangerschap 
 
Wanneer je een blessure hebt of (vermoedt dat) je zwanger bent, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent.
 
Vakantieperiode / studio gesloten 
 
Yogalief is maximaal 6 weken per jaar gesloten. Het lesgeld dat je maandelijks betaalt is over een gemiddeld jaar. Hier zijn de geplande vakantieweken afgehaald. Tijdens de vakantieperiode is het niet mogelijk om je abonnement stop te zetten.
 
Wijzigingen / Opzegging
 
Wijzigingen en opzeggingen worden doorgegeven voor de 15e van een maand, een opzegging zal per eind van die maand ingaan en een wijziging vanaf het begin van de volgende maand.